Notulen van de ALV

De notulen van de ALV is via deze link te zien.