De totstandkoming van SV Reeshof

SV Triborgh, de voorgaande vereniging die speelde op sportcomplex Campenhoef, was opgericht op 27 juni 2002. Het betrof een fusieclub van TAC/BWB en Zouavia. In de loop der jaren is gebleken dat ondanks het feit dat sportief zeer goede resultaten werden behaald (hoofdklasse gespeeld in het seizoen 2006/2007) er financieel steeds opnieuw problemen ontstonden. De opvolgende besturen lukte het niet om de sportieve ambities op verantwoorde wijzen af te stemmen op de financiële mogelijkheden van de vereniging.

Zes vaders van relatief jonge kinderen die voetbalden bij SV Triborgh zijn opgestaan en hebben een commissie gestart en er alles aan gedaan om voetbal mogelijk te houden in de Reeshof. Voorwaarde om deel uit te maken van de commissie was dat zij geen enkele positie binnen de SV Triborgh hadden bekleed en vanuit een professionele deskundigheid in het dagelijks leven (financiële, organisatorische en juridische achtergrond), de situatie in kaart zouden brengen. 

Tijdens het onderzoek heeft de commissie met alle belangrijke partners van SV Triborgh gesproken, zoals (oud-) bestuursleden, (voormalige) vrijwilligers, barmedewerkers, eerste elftal- spelers en -begeleiders, de gemeente, de KNVB, de belastingdienst en niet in de laatste plaats met (andere) schuldeisers. Op die wijze is getracht een beeld te vormen van de bestuurlijke organisatie, de financiële situatie en mogelijkheden voor de toekomst. 

Uiteindelijk is er vanuit de gemeente groen licht gekomen om een doorstart te maken onder een andere naam. 

Op 29 mei 2008 is vervolgens “Sport Vereniging Reeshof” (in de wandelgangen: SV Reeshof) opgericht. De eerdergenoemde commissieleden zijn ingeschreven als bestuursleden van de nieuwe vereniging. Doelstelling is om het bestuur op zo kort mogelijke termijn uit te breiden met enkele bestuurders die zich (nog) meer op de operatie gaan richten. 

Sinds de oprichting is SV Reeshof uitgegroeid van een 5deklasser naar een stabiele 3deklasser,
SV Reeshof heeft op dit moment ongeveer 650 leden waarvan 350 jeugdleden. 

We staan bekend als een gezellige familie club en wil dit graag ook blijven waarin sportiviteit en activiteiten voor de (jeugd)leden en vrijwilligers voorop blijven staan. 

Dit jaar bestaan we al 15 jaar en daar zijn we trots op. 

Het Bestuur