Beste leden en vrijwilligers van SV Reeshof,

Dinsdag, 21 april 2020, is bekend gemaakt dat langzaam en heel voorzichtig wordt getracht het amateurvoetbal weer op gang te brengen.

In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het voor jeugd vanaf 29 april ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Kinderen tot en met 12 jaar mogen van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Of en hoe we daar als SV Reeshof invulling aan kunnen gaan geven is nog niet duidelijk. Er is bijvoorbeeld ook bepaald dat ouders niet langs de lijn moeten verblijven, maar feit is dat de meeste van de jonge ​ kinderen van en naar het voetbal worden gebracht door de ouders en veel ouders van zeker de heel kleine kinderen ook graag en vaak bij de training blijven. De kantine blijft echter verplicht dicht en dat geldt ook voor de kleedkamers. ​ Daarbij zal het betekenen dat trainers bereid en in staat moeten worden gevonden om weer training te gaan geven en zal er spelmateriaal steeds opnieuw moeten worden uitgereikt en ingenomen door het terreinbeheer. We hebben nog geen goed en compleet beeld of en zo ja hoe we dat veilig en met inachtneming van de maatregel van 1,5 meter afstand voor volwassenen met een verbod voor groepsvorming kunnen regelen.

De KNVB en gemeente hebben aangekondigd ons daar op korte termijn nader over te berichten, naast het feit dat we ook zelf besluiten zullen moeten nemen voor zover het onze vrijwilligers betreft. ​ Voor dit moment kunnen we nog niet zeggen wat het vanaf 29 april betekent. Wij zullen jullie daar de komende week in ieder geval nog over berichten en vragen dus nog even om geduld. Ons uitgangspunt is en blijft, dat als het niet veilig kan we het niet doen, hoe graag we ook allemaal weer willen gaan voetballen.

Tot zo ver hetgeen we nu aan jullie kunnen berichten. We laten snel en in ieder geval voor 29 april weer van ons horen.

Wilan van Kuijk
Voorzitter SV Reeshof