Beste leden van SV Reeshof,

Na de mededeling van dinsdag 21 april 2020 dat het vanaf 29 april weer is toegestaan trainingen op te starten voor de jeugd (jeugdteams t/m JO19), is er door de coördinatoren en in het bijzonder Gijs, hard gewerkt om een verantwoord schema te maken zodat iedereen (jeugdteams t/m JO19) weer kan beginnen met sporten en dat voor iedereen twee maal per week. We beginnen daarmee op woensdag 6 mei 2020. Nadere informatie daarover, inclusief het schema, volgt later deze week.

Dit alles kan alleen maar als we er allemaal aan bijdragen dat het veilig kan en iedereen zich aan de regels zullen houden die we bekend gaan maken. Die regels zijn er voor de gezondheid van ons allemaal en ook voor diegenen die niet bij ons voetballen, maar thuis moeten blijven omdat ze bijvoorbeeld tot een risisco-groep behoren. We zullen dan ook allemaal samen moeten toezien op naleving van de regels en doen dat op een manier die bij onze vereniging past: met wilskracht, maar zeker ook met en in vriendschap.

Natuurlijk zal het enigszins behelpen zijn en zullen de trainingen (nog) niet kunnen zijn zoals voorheen. Samen maken we er echter het beste van. We respecteren ook iedereen die het nog niet wil en het geven of volgen van een training liever nog enige tijd uitstelt. Blijf dan voorlopig thuis en kom als jij het veilig en vertrouwd genoeg vindt.

Kantine en kleedkamers blijven ook vanaf 6 mei 2020 op last van de overheid nog gesloten.

We hebben er weer zin in en hopen alle voetballers en trainers snel weer (op afstand) op het veld te treffen. Nader bericht volgt snel.

Wilan van Kuijk
Voorzitter SV Reeshof