Beste spelers/speelters, trainers/coaches, ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden,
Middels bijgevoegde link presenteren wij jullie het technisch beleidsplan voor de komende jaren dat op de ALV officieel bekrachtigd wordt. Veel leesplezier en voor vragen/opmerkingen/aanvullingen graag een berichtje naar technisch@svreeshof.nl
Dit beleidsplan is tot stand gekomen door en in overleg met technische zaken, coördinatoren en verschillende trainers/coaches, waarvoor dank.
Namens technische zaken: Ron van Beek (met ondersteuning van Guus Vermeulen/Ton Schoenmakers)