De kar Technische Zaken binnen het bestuur is zeer vele jaren met grote betrokkenheid en veel energie en inzet getrokken door Ton Schoenmakers en Guus Vermeulen. Nadat Ton en Guus al weer geruime tijd geleden hebben aangegeven daarin een stap terug te willen doen, zijn we op zoek gegaan naar een andere invulling.

Met enthousiasme kunnen we bekend maken dat we inmiddels een nieuwe vorm en opzet hebben gevonden voor Technische Zaken.  Technische Zaken betreft feitelijk al hetgeen met de organisatie van het voetbal te maken heeft. Op welk niveau voetballen we en willen en kunnen we voetballen, hoe vinden  teamindelingen plaats en worden selecties samengesteld, hoe richten we trainingen  in en verzorgen we voetbaltechnische opleidingen binnen de club, etcetera? Tot voor kort maakten de portefeuille Technische Zaken met drie personen een belangrijk deel uit van het bestuur. Dat had als consequentie dat allerlei uitvoeringstechnische zaken tot in te klein detail steeds in het bestuur aan de orde kwamen, terwijl dat daar in onze visie ook niet langer thuishoort. Nadat het voetbaltechnisch deel van het bestuur, samen met enkele anderen, afgelopen seizoen het technisch  beleidsplan hebben geschreven en dat is vastgesteld op de ALV, is het tijd voor de volgende stap. Het uitrollen van dat  technisch beleidsplan door een groep vrijwilligers met de benodigde voetbalkennis en voetbalachtergrond, verenigd in de Werkgroep Technische Zaken.

Wij hebben de huidige Hoofdtrainer van ons eerste elftal Ronald Los bereid gevonden als Hoofd Technische Zaken aan die groep leiding te gaan geven en de spreekwoordelijke kar te gaan trekken. Ronald is al sinds de start van SV Reeshof aan onze vereniging verbonden en heeft als trainer alle leeftijdsgroepen van de club doorlopen en is dus als geen ander bekend met het reilen en zeilen op voetbalgebied binnen de vereniging. Ronald heeft de afgelopen periode al vele vrijwilligers binnen de vereniging gesproken over de nieuwe vorm en opzet van Technische Zaken. Hij is thans doende de Werkgroep  verder te formeren welke hem daarbij gaat helpen en die samen de uitvoering van het vastgestelde technisch beleidsplan vorm gaan  geven. De eindverantwoording blijft natuurlijk  binnen het bestuur en daarvoor onderhouden we als bestuur nauw contact met Ronald.

Eén van de eerste zaken die opgepakt gaan worden betreft het organiseren van verschillende trainers cursussen op alle niveaus waaraan iedereen zal kunnen deelnemen. Daarover zullen we jullie de komende periode met enige regelmaat informeren en op de komende ALV in het voorjaar zullen de ontwikkelingen en verdere plannen nader worden toegelicht. Ronald is bereikbaar via e-mail adrestechnisch@svreeshof.nl en is graag bereid zijn visie en ideeën toe te lichten.

Ton Schoenmakers en Guus Vermeulen, zullen dus geen direct aanspreekpunt meer zijn voor voetbaltechnische zaken en de uitvoering daarvan. Danny Sparidaens treedt uit het bestuur en zal samen met Victor Nuijten en Carlo van Beurden en Ronald Los als Hoofd Technische Zaken, zitting nemen in de Werkgroep Technische Zaken.  Voor de Werkgroep wordt nog naar uitbreiding gezocht. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe vorm en opzet ons als vereniging verder zal helpen in de ontwikkeling van de club.

Bestuur SV Reeshof
Wilan van Kuijk
Voorzitter