Beste lid, beste ouder/verzorger,

Vanaf begin september staat voor al onze leden de betaling van de contributie klaar op onze betaalsite. M.b.t. openstaande betalingen worden wekelijks automatisch verzonden mails verzonden, met het verzoek de openstaande betaling via onze betaalsite te voldoen. Mocht u geen mail ontvangen hebben m.b.t. het betalen van de contributie, dan verzoeken wij u om een kort mailtje te sturen naar financieel@svreeshof.nl. Dan zorgen wij voor de benodigde informatie om op de betaalsite uw betaling te kunnen selecteren.

VOOR ALLE LEDEN DIE OP 28 OKTOBER NOG GEEN CONTRIBUTIE BETAALD HEBBEN WORDT EEN BLOKKADE INGESTELD.

Het deelnemen aan wedstrijden is dan niet meer mogelijk. Ook verliezen deze spelers hun speelrecht, waardoor ze ook niet meer deel mogen nemen aan trainingen. Vanaf dit seizoen moet u uw betaling selecteren middels uw KNVB-nummer. Dit i.v.m. de gewijzigde privacy wetgeving (AVG). Ter controle staat ook uw geboortedatum vermeld. Het KNVB-nummer waarmee u uw betaling kan selecteren ziet u onderaan de automatisch verzonden mails.

U ontvangt in principe géén factuur. Mocht u een factuur nodig hebben t.b.v. Stichting Leergeld, dan kunt u dit verzoek aan de penningmeester mailen via financieel@svreeshof.nl. Dan krijgt u de factuur per mail (als PDF) toegezonden.

Indien u graag een betalingsregeling wenst voor uw contributie, dan kunt u dit verzoek mailen naar financieel@svreeshof.nl. De contributie wordt dan gesplitst in 3 termijnen.

Net als vorig jaar, kunt u de betaling (uitsluitend) doen via onze betaalsite. Die vindt u via de knop “Betaalsite” op onze website.

Vriendelijke groeten,

SV Reeshof
Paul Muskens
penningmeester