Beste lid, beste ouder/verzorger,

Onderstaande bericht is bestemd voor (de ouders van) leden, die de contributie voor seizoen 2019-2020 nog niet hebben voldaan.

Vanaf begin september staat voor al onze leden de betaling van de contributie klaar op onze betaalsite.
M.b.t. openstaande betalingen worden wekelijks automatisch verzonden mails verzonden, met het verzoek de openstaande betaling via onze betaalsite te voldoen.
Mocht u geen mail ontvangen hebben m.b.t. het betalen van de contributie, dan verzoeken wij u om een kort mailtje te sturen naar financieel@svreeshof.nl.
Dan zorgen wij voor de benodigde informatie om op de betaalsite uw betaling te kunnen selecteren.
Voor 1 oktober dienen alle leden hun contributie betaald te hebben.
Vanaf 1 oktober worden trainers / leiders geïnformeerd over nog open staande betalingen van spelers in hun team. Het kan dus zijn dat U door hen wordt aangesproken, met het verzoek om de nog openstaande betaling zo spoedig mogelijk te voldoen. Dit is echter niet de taak van een trainer, en het is (en blijf) uw eigen verantwoordelijkheid om de contributie tijdig te betalen.

Vanaf dit seizoen moet u uw betaling selecteren middels uw KNVB-nummer. Dit i.v.m. de gewijzigde privacy wetgeving (AVG). Ter controle staat ook uw geboortedatum vermeld.

Het KNVB-nummer waarmee u uw betaling kan selecteren, ziet u onderaan de automatisch verzonden mails.

U ontvangt in principe géén factuur.  Mocht u een factuur nodig hebben t.b.v. Stichting Leergeld, dan kunt u dit verzoek aan de penningmeester mailen via financieel@svreeshof.nl. Dan krijgt u de factuur per mail (als PDF) toegezonden.

Indien u graag een betalingsregeling wenst voor uw contributie, dan kunt u dit verzoek mailen naar betalen@svreeshof.nl De contributie wordt dan gesplitst in 3 termijnen.

Net als vorig jaar, kunt u de betaling (uitsluitend) doen via onze betaalsite. Die vindt u via de knop “Betaalsite” op onze website.

Vriendelijke groeten,
SV Reeshof
Paul Muskens
penningmeester