Boetebeleid

Zoals iedere voetbal vereniging in Nederland is SV Reeshof gehouden zich te houden aan de regels van de KNVB.  Dat betekent dat boetes die individuele spelers of teams krijgen opgelegd, direct worden afgeschreven van de bankrekening van SV Reeshof. SV Reeshof verhaalt die boetes vervolgens bij de individuele speler of het team als het een teamboete betreft. Beleid van SV Reeshof is dat alle door de KNVB opgelegde boetes worden geïncasseerd bij de betreffende speler en vanaf dit seizoen ook consequent bij het team, als het team een boete krijgt opgelegd. Niet tijdig betalen van de boete betekent niet spelen. De geldende regels zijn als volgt:

  1. Als je een gele of rode kaart krijgt volgt automatisch een boete van de KNVB. Dat betekent dat je als gevolg daarvan direct bekend bent met het feit dat er een betaling van die boete moet volgen door jou aan de club.
  2. Namens SV Reeshof ontvang je zo mogelijk een mailbericht (als je juiste email-adres bekend is bij de vereniging) over de te betalen boete. Ook als je dat bericht niet zou ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor betaling van die boete. De team map met spelerspassen moet dus altijd vanaf maandag tot donderdagavond op het wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn.
  3. De openstaande boetes kunnen vanaf dit seizoen geraadpleegd worden op de website, zodat je daarvan ook op die wijze steeds op de hoogte kunt zijn.
  4. Iedere boete moet uiterlijk  op de 2e donderdag na de wedstrijddatum dat de gele of rode kaart is ontvangen zijn betaald. Voorbeeld: Als op zondag 1 september een gele of rode kaart wordt gekregen, dan dient de boete uiterlijk op donderdag 12 september zijn betaald. Dat geldt ook voor een kaart die is ontvangen op zaterdag 31 augustus.
  5. Betaling kan enkel plaatsvinden via de daarvoor speciaal ontwikkelde SVR betalingen website. Het systeem genereert na betaling altijd een bewijs dat wordt gemaild naar het bij SVR bekende emailadres. Je kunt dat adres (eenmalig) veranderen bij betaling zodat je het bewijs altijd kunt ontvangen. De boete verdwijnt na betaling direct van de website. Controleer dat te allen tijde en meldt eventuele issues aan betalen@svreeshof.nl.
  6. Is de betaling niet tijdig ontvangen dan zal de spelerspas van de betreffende speler of van het team worden verwijderd tot de betaling wel is voldaan. Gevolg is dat je dan niet meer speelgerechtigd bent.
  7. De pas wordt weer ter beschikking gesteld nadat de boete of boetes zijn betaald.
  8. Door SV Reeshof zal niet worden meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als op dat moment een boete of teamboete niet is betaald.

Uitgangspunt is dat iedere speler en ieder team zelf verantwoordelijk is voor het uit eigen beweging betalen van door de KNVB opgelegde boetes.

Augustus 2014

bestuur SV Reeshof