Er wordt hard gewerkt aan de teamindelingen voor het seizoen 2019-2020. Deze zijn bijna af en vrijdag 7 juni in te zien op de website.
Alvast grote dank aan de coördinatoren en het technisch bestuur want dat is geen makkelijke taak.